Centrum pro společenskou odpovědnost a udržitelnost MENDELU (dále bude využívána AJ zkratka CSR MENDELU)

 

Sdružuje všechny akademické i neakademické pracovníky a studenty zabývající se společenskou odpovědností, regionálním rozvojem a udržitelností, a současně další zájmové skupiny (stakeholdery), které jsou v této oblasti angažované a dobrovolně se chtějí do této aktivity zapojit (místní komunita, podniky, zájmová sdružení a neziskové organizace).

 

Definice

 

Společenská odpovědnost (CSR) má mnoho definic - vycházíme z definice Evropské komise = "Odpovědnost podniků za jejich dopad na společnost"

Udržitelnost/udržitelný rozvoj – opět vycházíme z definice Evropské komise: "Udržitelný rozvoj je takový, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrozil schopnosti budoucích generací uspokojit jejich potřeby"